hâzırûn


hâzırûn
(A.)
[ نوﺮﺽﺎﺣ ]
bulunanlar, hazır olanlar.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • hazırun — is., ç., esk., Ar. ḥāżirūn Bir toplantıya katılanlar Birleşik Sözler hazırun cetveli …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hazirun — ə. «hazir» c. hazır olanlar, iştirak edənlər …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • HAZIRÛN — Meydanda olanlar, gözönünde olanlar. Mevcut ve hazır olanlar …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • hazırun cetveli — is. Bir toplantıya katılanları gösteren liste …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • cetvel — is., Ar. cedvel 1) Doğru çizgileri çizmeye yarayan, dereceli veya derecesiz, tahtadan, plastikten, madenden yapılmış araç, çizgilik 2) Liste, çizelge O, masanın üzerinden kaptığı cetvele üç tane sıfırı yapıştırmıştı. Ö. Seyfettin Birleşik Sözler… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hazirin — ə. bax: hazirun …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti